St Andrews

St AndrewsSt Andrews je město na východním pobřeží Skotska. Pojmenované je podle apoštola svatého Ondřeje. V St Andrews můžeme najít jedno z nejslavnějších golfových hřišť světa a také třetí nejstarší univerzitu v Británii (více o studiu ve Skotsku). Přesto, že se jedná o tak světoznámé město, jeho počet obyvatel jen lehce přesahuje 16 000. Už v 8. století mělo město významný kostel a od přelomu 12. a 13. století dokonce katedrálu, která byla ve své době největší budovou ve Skotsku. Katedrála byla bohužel zničena během církevní revoluce v 17. století, ale dodnes je k vidění její zřícenina.